Vi har ett uppdrag.
Vi vill göra Jesus
känd, älskad & efterföljd.

02

TRO
Vi är en gemenskap av människor - en stor familj - som varje vecka samlas för att växa i tro på vem Gud är och vad han kan göra i våra liv och genom oss. I centrum står Jesus och korset som påminner oss om kärnan i vår tro.

03

HOPP
Tron på Jesus och hans kors ger oss hopp för varje dag. Oavsett vad vi människor möter för svårigheter, utmaningar eller prövningar så vet vi att Gud ger hopp mitt i hopplösheten. Det blir ett ankare i livets stormar.

04

KÄRLEK

Jesus liv, död och uppståndelse påminner oss om Guds enorma kärlek. Den vill vi leva ut och dela med oss av till varandra och andra i ord och praktisk handling.

Vi vill vara en församling som är fylld av tro på Gud, som lever på hoppet och visar kärlek!

Som församling har vi en kort men rik historia som vi med tacksamhet kan se tillbaka på för att hämta inspiration från inför framtiden. Skogsrokyrkan bildades för drygt 40 år sedan med ett tydligt syfte att berätta om Jesus för invånarna i stadsdelen Södra Ryd i Skövde.

Än idag är vårt uppdrag att göra Jesus känd, älskad och efterföljd. En vanlig vecka sker det genom olika mötesplatser som söndagens gudstjänst, cellgrupper som möts runt om i staden, barnaktiviteter och ungdomssamlingar.