PÅ GÅNG
fredag 22 januari
  • 0:00 "Vi ber för Skövde - Kyrkorna Tillsammans"

  • 6:45 MORGONBÖN

lördag 23 januari
  • 0:00 "Vi ber för Skövde - Kyrkorna Tillsammans"

söndag 24 januari
  • 0:00 "Vi ber för Skövde - Kyrkorna Tillsammans"