I söndagens predikan läste vi tre verser från Apostlagärningarnas första kapitel och det som utspelade sig direkt efter Jesus himmelsfärd. Lärjungarna återvände till Jerusalem och till det hus där de brukade samlas.

Börja med att läsa texten i Apostlagärningarna 1:12-14. Välj sedan någon eller några av följande frågor för samtal eller egen reflektion:

  • Lukas poängterar att lärjungarna “enigt höll ut i bön”. Det där ordet enigt, som återkommer nio gånger till i Apostlagärningarna handlar om att dom hade samma sinnelag eller samma passion. Vad innebär dte för oss i Skogsrokyrkan och hur kan detta ta sig uttryck i vår gemenskap? Läs gärna Romarbrevet 15:5-6.

  • I predikan beskrevs hur några personer (Geroge Mueller, Jeremiah Laphier, systrarna i Skövde) på olika sätt fick vara med och se att deras bön gjorde skillnad. Det som började i en människas bön gjorde skillnad både i det stora och i det lilla. På vilket sätt utmanar dessa vittnesbörd dig? Lever vi (enskilt och som gemenskap) som om vår bön faktiskt gör skillnad?

  • Hur kan vi som församling ta fasta på Guds tilltal i Jeremia 29:7 som handlar om att ”be för (staden)”?

  • Vem i din närhet vill du börja be för (som exempelvis George Mueller gjorde)?