Ledarskapsartiklar

Här hittar du olika artiklar kring ledarskap. Utgångspunkten är ledarskap i Guds rike.

Artikelserien syftar till att uppmuntra, utrusta och utmana församlingens ledare till växt och utveckling på livets olika område. Målet är att resa upp ledare som är med uppmuntrar och utrustar andra att vara med och tjäna som ledare i Guds rike.

Ledarskap: Föredömen i allt

Ledarskap: Föredömen i allt

I Bibeln läser vi om hur Gud kallar på människor att följa och tjäna. Gud kallade Noa, Moses, de första lärjungarna och fortsätter kalla oss än idag att följa honom och att tjäna Honom och Guds rike. Kallelsen att följa och tjäna innehåller ofta även ett inslag av att leda andra in i Gudstillbedjan och Guds olika löften. I Andra Mosebok kapitel 3 läser vi om hur Gud kallade Moses och sände honom ut i tjänst.

Ledarskap: Fyra vanliga invändningar

Ledarskap: Fyra vanliga invändningar

I Bibeln läser vi om hur Gud kallar på människor att följa och tjäna. Gud kallade Noa, Moses, de första lärjungarna och fortsätter kalla oss än idag att följa honom och att tjäna Honom och Guds rike. Kallelsen att följa och tjäna innehåller ofta även ett inslag av att leda andra in i Gudstillbedjan och Guds olika löften. I Andra Mosebok kapitel 3 läser vi om hur Gud kallade Moses och sände honom ut i tjänst.

Ledarskap: Karaktär före kompetens

Ledarskap: Karaktär före kompetens

Ofta i ledarskapssammanhang blir det tydligt att det finns en betoning på att utveckla ledarens kompetens att leda. Det handlar till exempel om kompetens att hantera frågor eller problem som kommer i ledarens väg. Bibelns syn på ledarskap skiljer sig dock markant i ett viktigt avseende: fokuset på ledarens karaktär.