Henrik Korslind, tidigare Pastor & föreståndare

15 augusti 2017

Ledarskap: Karaktär före kompetens

Ofta i ledarskapssammanhang blir det tydligt att det finns en betoning på att utveckla ledarens kompetens att leda. Det handlar till exempel om kompetens att hantera frågor eller problem som kommer i ledarens väg. Bibelns syn på ledarskap skiljer sig dock markant i ett viktigt avseende: fokuset på ledarens karaktär.

I Första Moseboks 22 kapitel läser vi om hur Abraham blir satt på prov. Drygt 25 år tidigare hade han som 75-åring blivit kallad av Gud (1 Mos 12) och fått löftet om att han skulle bli startskottet på ett stort folk. Han tog med sig sin hustru och brorson och begav sig i riktning mot det nya land som Herren skulle visa. Det skulle inte dröja länge förrän Abram fattade dåliga beslut av fruktan för egyptierna. En tid senare slöt iallafall Gud ett förbund med Abram (1 Mos 15) och förklarade att han skulle få en arvinge. Vi läser att Abram trodde på Herren. När Abraham långt senare var hundra år födde Sara den son som Gud hade lovat.

Så, plötsligt en dag talade Gud på nytt till Abraham och satte honom på prov för att testa hans hjärta och ta reda på om han var ödmjuk och villig att leva i lydnad inför Guds röst. Provet bestod i att han skulle ta sin älskade son till Moria berg för att offra honom. Med facit i hand vet vi att Gud aldrig tänkte löpa linan ut men Abraham visste inte att Gud satte honom på prov.

Abraham var inte fullkomlig och perfekt. Han hade gjort sina misstag precis som dig och mig. Han hade sina ups-and-downs och Sara hade själv upplevt dom på nära håll. Så ur ett perspektiv var han inte helt och fullt kompetent i mänskliga ögon. Skälet till att Herren satte Abraham på prov var att utforska hans karaktär och hjärta.

Ordet karaktär förekommer bland annat i den grekiska kulturens teatervärld och syftar på de karaktärer som deltog i teaterdramat. Skådespelarna höll masker framför sina ansikten, masker som gestaltade en viss karaktär. Frågan var vilken typ av karaktär, vilken roll Abraham skulle spela i frälsningshistoriens drama. Skulle det bli en huvudroll, en bi-roll eller ingen roll alls?

“Som ledare är vi kallade att leda med karaktär”

Gud som har skapat och kallat oss alla följa honom längtar efter att vi ska växa in i den karaktär som han har lagt ner i oss. En karaktär som ger en glimt av vem han är. Vi har alla fått en unik roll att spela under vår tid på livets scen och den stora frågan är om vi ger Guds Ande utrymme att forma och prägla oss så att denna karaktär blommar ut. Inom filmens värld finns det både A- och B-skådisar. Det som utmärker en A-skådis är hans eller hennes förmåga att leva sig in i sin roll och bli ett med den och som dessutom uttrycker någon form av äkthet.

Frågan vi alla måste ställa oss är vilken roll vi spelar. Både i Guds stora drama men också i livets olika avsnitt. Är det en roll som avspeglar den karaktär som speglar något av Guds karaktär? Våra liv är en del av något större än oss själva som handlar om Guds stora berättelse. Märks det i vårt ledarskap?

En nyckel för oss som vill växa in i vår Gudagivna karaktär och roll handlar om kärlek. För vår karaktär växer i förhållande till den kärlek vi har för Gud och människor. Abraham var fylld av kärlek till Gud och detta var en av anledningarna till att hans karaktär växte. När Herrens ängel hindrade Abraham från att offra Isak läser vi följande:

“Nu vet jag att du fruktar Gud, när du inte ens har undanhållit mig din ende son.” (1 Mos 22:12)

Vilken är din roll och karaktär på livets scen och i ditt ledarskap? Är det en roll som vittnar om vem Gud är och som ger honom ära?

Detta är en artikel från Skogsrokyrkan i Skövde på temat “Ledarskap i Guds rike”. Artikelserien syftar till att uppmuntra, utrusta och utmana församlingens ledare till växt och utveckling på livets olika område. Målet är att resa upp ledare som är med uppmuntrar och utrustar andra att vara med och tjäna som ledare i Guds rike.

Henrik Korslind

Henrik var tidigare Skogsrokyrkans pastor & bor nu i Falkenberg.