Vi har ett uppdrag.
Vi vill göra Jesus
känd, älskad & efterföljd.

02

TRO
 
Vi är en gemenskap av människor - en stor familj - som varje vecka samlas för att växa i tro på vem Gud är och vad han kan göra i våra liv och genom oss. I centrum står Jesus och korset som påminner oss om kärnan i vår tro.

03

HOPP
 
Tron på Jesus och hans kors ger oss hopp för varje dag. Oavsett vad vi människor möter för svårigheter, utmaningar eller prövningar så vet vi att Gud ger hopp mitt i hopplösheten. Det blir ett ankare i livets stormar.

04

KÄRLEK

Jesus liv, död och uppståndelse påminner oss om Guds enorma kärlek. Den vill vi leva ut och dela med oss av till varandra och andra i ord och praktisk handling.

Vi vill vara en församling som är fylld av tro på Gud, som lever på hoppet och visar kärlek!

Som församling har vi en kort men rik historia som vi med tacksamhet kan se tillbaka på för att hämta inspiration från inför framtiden. Skogsrokyrkan bildades för drygt 40 år sedan med ett tydligt syfte att berätta om Jesus för invånarna i stadsdelen Södra Ryd i Skövde.

Än idag är vårt uppdrag att göra Jesus känd, älskad och efterföljd. En vanlig vecka sker det genom olika mötesplatser som söndagens gudstjänst, cellgrupper som möts runt om i staden, barnaktiviteter och ungdomssamlingar.

Tacksamheten ser till det förflutna (C.S Lewis)

Upptakten

Redan i slutet av 1940-talet hade Evangeliska förbundet Segerbaneret börjat anordna ett missionsmöte i Elimkyrkan Skövde varje höst. Dessa möten var välbesökta av vänner både från de övriga platserna i distriktet såväl som av Skövdebor. År 1964 fick Sven Kårbrandt och Bertil Andersson ett uppdrag från Helgelseförbundets planeringskommitté att undersöka möjligheten att börja ett mer kontinuerligt arbete i Skövde. Efter vissa sonderingar kom man fram till att tiden ännu inte var mogen för något sådant. Det dröjde till januari 1968 då Bertil Andersson på nytt tog kontakt med missionären Nanny Bergman och beslutade att tillsammans med några andra vänner hålla ett par möten på prov. Man hyrde Blåbandslokalen och hade två möten. Därefter hölls möten mer eller mindre regelbundet i lokalen fram till 1971. Då beslutade Helgelseförbundets ledning att placera två evangelister i Skövde. Detta arbete bedrevs terminsvis med mycket barn- och ungdomsarbete på olika platser. I maj 1972 bildades så “Helgelseförbundets vänners bönegrupp i Skövde”. Arbetet fortskred alltmer målmedvetet och 1973 kallades Bertil och Ingrid Andersson att förestå det.

Församlingen

Den 16 januari 1974 bildades Betelförsamlingen vid ett möte hemma hos Eva och Arnold Borg på Folkungagatan 8 i Skövde. Man var då 10 medlemmar som skrevs in i matrikeln. Gudstjänsterna hölls som tidigare i Blåbandslokalen på Norrmalm och i Föreningshuset i Lunden.  Barn- och ungdomsarbetet hölls i olika skolor och fritidslokaler runtom i Skövde. På hösten 1975 blev en lokal ledig på Storegårdsvägen och man beslutade sig för att hyra den. Det var i dessa lokaler man skulle befinna sig fram tills kyrkan byggdes 1982. Att bygga kyrkan var ett stort trossteg eftersom man inte var mer än 22 medlemmar. I september 1982 invigdes den nybyggda kyrkan och under hösten fick man sedan hälsa 3 nya medlemmar välkomna, vilket innebar att det vid det första årsmötet fanns 25 medlemmar.

Väckelsen

1983 blev ett väckelsens år i församlingen då många ungdomar blev frälsta – under ett och samma år fördubblades antalet medlemmar från 25 till 50! Sen dess ar många har funnits med i församlingen men många också flyttat vidare. Idag består församlingen av ca 150 medlemmar

Föreståndare i församlingen

Sex pastorer har fungerat som föreståndare i församlingen:

Bertil Andersson (1974-1979)
Göran Axelsson (1979-1986)
Christer Nyström (1987-1996)
Dennis Hjalmarsson (1997-2011)
Henrik Korslind (2011-2018)
Waldemar Sjögren (2019-)