Henrik Korslind, tidigare Pastor & föreståndare

22 augusti 2017

Ledarskap: Fyra vanliga invändningar

I Bibeln läser vi om hur Gud kallar på människor att följa och tjäna. Gud kallade Noa, Moses, de första lärjungarna och fortsätter kalla oss än idag att följa honom och att tjäna Honom och Guds rike. Kallelsen att följa och tjäna innehåller ofta även ett inslag av att leda andra in i Gudstillbedjan och Guds olika löften. I Andra Mosebok kapitel 3 läser vi om hur Gud kallade Moses och sände honom ut i tjänst.

Moses var vid tiden för sin kallelse 80 år och det hade redan hunnit gå 40 år sedan han lämnade Egypten bakom sig. Pojekn som växet upp i Faraos familj hade mördat en slavdrivare och flydde hals över huvud från Farao som ville hämnas. Moses hade inte lämnat på topp och även om åren hade gått så fanns det säkert de som fortfarande mindes vad han hade gjort. Under åren i slaveriet hade dessutom folket Israel vuxit sig stort – forskare uppskattar att en handfull människor hade blivit 2-3 miljoner. Med tanke på dessa omständigheterna var det ju kanske inte märkligt att Moses tvekade inför Guds kallelse till tjänst.

Som ledare är det sunt att vara ödmjuk inför Guds kallelse och Moses invändningar kan fungera som en tydlig uppmuntran till alla oss ledare som ibland undrar hur det kommer sig att Gud kallar oss att tjäna honom. Paulus gjorde fyra invändningar:

1. Vem är jag? (2 Mos 3:11-12)
Hans första invändning handlade om frågan “vem är jag” att du skulle vilja använda mig Gud? Moses visste att omständigheterna inte talade för honom. Han hade sitt bagage, han var gammal och hade sannolikt tappat kontakten med sitt folk som levde kvar i Egypten. Moses ödmjukhet är i sig själv givetvis något positivt. Han var inte blind för sin egen historia och från att ha levt i kungens hushåll var han nu en enkel fåraherde som spenderade dagarna i ödemarken. Svaret på Moses första invändning är ett kort och enkelt svar. Gud säger: “Jag ska vara med dig” (v 12). Som ledare måste vi odla ödmjukhet men inte fastna i bilden av oss själva utan hämta styrka, mod och uppmuntran i dem den Gud är som kallar oss att tjäna. Utan Gud kan vi inget göra (Johannes 15:5) men tillsammans med Honom är allting möjligt.

2. Vem är det som sänder mig? (2 Mos 3:13-22)
I vers 13 frågar Moses vem det är som sänder honom. Vad skulle han svara när folket undrade vem som hade sänt honom och gett honom mandatet att leda? Gud svarar med orden “Jag är den jag är”. Det vill säga den Helige som inte förändras utan är den samma i går, idag och imorgon. Han som är. Våra omständigheter kan förändras, vi kan möta stormar och utmaningar men behöver leva ständigt påmind om att det är samma Gud – Abrahams, Isaks och Jakobs Gud – som kallar oss till tjänst.

Gud säger: “Jag ska vara med dig” (2 Mos 3:12)

 

3. Tänk om dom inte tror mig? (2 Mos 4:1-9)
I inledningen på kapitel 4 frågar Moses vad han ska ta sig till om folket inte tror honom. Vad skulle han ta sig till om folket inte ville lyssna på det han hade att säga, om de inte vågade lita på hans ord och ta steget ut i frihet? Det kan verkar lite konstigt att Moses ställde sinna fråga. Gud hade ju precis förklarat att de faktiskt skulle lyssna till honom (vers 18). Vi anar att Moses tvivlade på om det Gud hade sagt verkligen stämde. Gud gav Moses makten att göra under och visar att han vill använda det vi har om vi bara sätter vår tro till honom. Jesus använde de fem bröd och två fiskar som lärjungarna hade fått tag på och använde det för att mätta tusentals människor. Moses stav var inget i sig själv men när Gud använde den blev den ett redskap som vittnade om Guds makt.

4. Jag är inte tillräckligt begåvad (2 Mos 4:10-17)
Moses sista invändning handlade om att han inte såg sig själv tillräckligt begåvad för att göra Guds verk. Han hade inte välsignats med talets gåva så hur skulle han kunna göra det Gud begärde? Gud hade precis sagt “Jag är” och Moses säger “Jag är inte”. Moses såg till sina egna begränsingar istället för att se till Guds obegränsade förmåga och möjligheter. Hur skulle Moses tröga tal och tunga kunna vara ett problem för den Gud som hade skapat hans mun? (v 11).

Om vi sänker blicken och enbart ser till oss själva så kan nog dom flesta av oss brottas med frågan hur det kommer sig att Gud vill använda just oss. Moses alla fyra invändningar kommer dock tillbaka till vem Gud är som kallar oss.

Kan du känna igen dig i någon av Moses invändningar? På vilket område kämpar du med att fästa blicken på Jesus mer än på dina egna omständigheter, brister eller utmaningar?

Detta är en artikel från Skogsrokyrkan i Skövde på temat “Ledarskap i Guds rike”. Artikelserien syftar till att uppmuntra, utrusta och utmana församlingens ledare till växt och utveckling på livets olika område. Målet är att resa upp ledare som är med uppmuntrar och utrustar andra att vara med och tjäna som ledare i Guds rike.

Henrik Korslind

Henrik var tidigare Skogsrokyrkans pastor & bor nu i Falkenberg.