Henrik Korslind, tidigare Pastor & föreståndare

31 augusti 2017

Henrik Korslind, tidigare Pastor & föreståndare

31 augusti 2017

Ledarskap: Föredömen i allt

Vid några tillfällen nämns begreppet “föredömen” i Bibeln. I Jakobs brev kan vi till exempel läsa att vi uppmanas att ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga. De som tjänade som äldste i den första kyrkan uppmanades då som nu att inte uppträda som herrar utan som föredömen för hjorden. Men vad menas då med att vara ett föredöme och hur kan vi som tjänar som ledare växa som föredömen?

I Paulus första brev till sin älskade son i tron – Timeoteus – så skriver han bland annat:

“Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet.” (1 Tim 4:12)

När Paulus skriver till Timoteus så skriver han till en ung man som fungerade som ledare i församlingen i Efesos och av brevet i sin helhet så förstår vi att Timoteus hade stött på en hel del olika utmaningar i sitt tjänande. Genom sitt brev ville Paulus uppmuntra och vägleda Timoteus och förutom instruktioner kring församlingens förkunnelse och organisation så riktade sig Paulus även till Timoteus själv när han uppmanar honom till att vara ett föredöme på olika områden. Även om du befinner dig i en annan situation än Timoteus gjorde så kan Paulus ord vara en vägledning och uppmuntran även till dig.

Paulus utmanar alla oss ledare att vara föredömen i vårt sätt att tala och i våra handlingar. Om vi tar ett steg tillbaka och speglar våra liv eller med en mentors hjälp reflekterar över vad vi ger uttryck för i det vi säger och gör, vad ser vi då? Är vi föredömen för andra som med våra liv vittnar om vem vår Herre är? I slutet på vers 12 skriver Paulus om kärlek, tro och renhet. Tre ord som vi skulle kunna använda som måttstock när vi försöker ta reda på om vi är goda föredömen.

Paulus utmanar alla oss ledare att vara föredömen i vårt sätt att tala och i våra handlingar.

 

Vittnar mina ord och handlingar om kärleken till Gud och andra människor? När Jesus får frågan om vilket som är det största eller viktigaste budet i lagen så svarar han att vi ska älska Herren av hela vårt hjärta, av hela vår själ och med hela vårt förstånd. Han beskriver detta som det största och första budet. I den efterföljande versen säger han att vi ska älska vår nästa som oss själva. Detta är de två bud som hela lagen och profeternas ord hänger på säger Jesus (Matteus 22:36-40).

Föder mina ord och handlingar tro på den levande Guden? Vare sig vi vill det eller ej så vittnar våra liv om det som vi håller för sant och tror på. Som ledare är vi inte bara kallade att vara föredömen i ord och handlingar utan även i tro, skriver Paulus. Tro är ett brett begrepp som rymmer mycket som bland annat övertygelse och förtröstan. I Ordspråksboken uppmnas vi att förtrösta på Herren av hela vårt hjärta och inte förlita oss på vårt eget förstånd (Ordspråksboken 3:5) och i Psaltaren talas det om att den som förtröstar på Herren inte rubbas (Psaltaren 125:1). Som ledare sätter vi vårt hopp till Gud och förtröstar på Honom. Det ger fasthet i livets stormar.

Lever jag ett liv i renhet? Timoteus levde i staden Efesus som var något av ett  högsäte när det gäller orenhet i olika former. Även om vi inte lever omgivna av tempel tillängnade Artemis så finns det även idag saker som kan smutsa ner våra tankar, hjärtan och kroppar. En del strävar efter att visa upp ett liv i renhet ungefär som fariséerna som till det yttre var rena men som på insidan var raka motsatsen. Jesus talade om att vi först börjar med renhet på insidan (Matteus 23:26).

När Paulus inleder sitt brev till de troende i Kolosse så gör han det bland annat med följande ord:

“Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud.” (Kol 1:10)

Detta är målet. Att vi lever värdigt Herren och behagar Honom. Att vi på olika sätt bär god frukt. I en del översättningar förekommer formuleringen att vi ska “vandra” värdigt.

Finns det något specifikt område Gud utmanar dig att arbeta på i ditt eget liv, så att du kan vara ett föredöme för andra? Vem har du tagit som föredöme i din egen efterföljelse? 

Detta är en artikel från Skogsrokyrkan i Skövde på temat “Ledarskap i Guds rike”. Artikelserien syftar till att uppmuntra, utrusta och utmana församlingens ledare till växt och utveckling på livets olika område. Målet är att resa upp ledare som är med uppmuntrar och utrustar andra att vara med och tjäna som ledare i Guds rike.

Henrik Korslind

Henrik var tidigare Skogsrokyrkans pastor & bor nu i Falkenberg.