I söndagens gudstjänst inledde vi serien APG. Du kan läsa mer om den på www.skogsrokyrkan.se/apg.

I Apostlagärningarna finns det tre stycken återkommande teman som handlar om Guds uppdrag, Guds folk och Guds kraft. Söndagens text från Apostlagärningarna 1:1-11 fångar upp alla tre perspektiven och visar för oss att de hör ihop.

Börja med att läsa texten (Apg 1:1-11) någon eller några gånger. Du kanske har läst den många gånger förrut men låt ändå orden få sjunka in. Fortsätt sedan med någon eller båda av följande frågor för egen reflektion eller samtal i cellgruppen;

  • I inledningen av predikan ställdes två frågor: (1) Varför finns du egentligen till (2) hur skulle det märkas om du inte fanns här imorgon? När vi läser Bibeln så inser vi ganska snart att Gud gör anspråk på våra liv. Läser vi till exempel Paulus ord i 2 Kor 5:15 så förstår vi att vi ”inte längre ska leva för (oss) själva utan för honom som har dött och uppstått för oss”. Vad skulle du svara på de två frågorna och hur ser ett liv ut som är präglat av Guds anspråk (se 2 Kor 5:15)?

  • Jesus befallde lärjungarna att vänta på den Helige Ande som skulle ge kraft att vara hans vittnen (Apg 1:4 // Lukas 24:49). Han tipsade inte om att vänta utan befallde rentav sina lärjungar att stanna kvar. För att fungera som Guds vittnen behöver vi Guds Andes kraft. Vad innebär det för oss som inte lever i Jerusalem och i ”Andens tidsålder” (dvs efter den första Pingstdagen)? Vad tänker du att det innebär att leva med Andens kraft? Hur skulle du vilja forma ditt liv för att leva mer beroende av Anden i din vardag?