Samtalsfrågor till predikan 17 mars 2019

  • Finns det nåt tillfälle där du gått igenom en prövning, som du vill dela med dig av? Hur agerade du? Vad kunde du lära dig? vad tror du Gud ville göra, genom prövningen?
  • På vilket sätt är attityd viktigt i livet? Vilken attityd ska vi ha när vi möter prövningar?
  • Hur brukar du be när du möter motstånd?