Samtalsfrågor till predikan 24 mars 2019

  1. I Luk 1:37 står det i den svenska översättningen: För ingenting är omöjligt för Gud. I den engelska översättningen står det. For nothing will be impossible with God. Vad tänker du att skillnaden på ”Ingenting är omöjligt för Gud” och ”Ingenting är omöjligt med Gud? ”
  2. Fil 4:6-7 ”Bekymra er inte för något utan låt Gud veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse”. ”Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”. I bibeln finns det många löften. Vilka löften kan du och hur har de hjälpt dig genom livet?
  3. I Mark 2:1-12 finns det en berättelse om en lam man som hissas ner genom ett tak av sina vänner ner till Jesus. Jesus säger till mannen att hans synder är förlåtna. Farieséerna blir provocerade eftersom Jesus pratar om mannens själsliga behov istället för att hans tydliga problem. Mannen var lam. De trodde inte att Jesus kunde förlåta synder. Jesus helar mannen och i texten kan vi läsa att han gör det för att visa att han kan förlåta synder. Det viktigaste miraklet för Jesus var alltså att mannen först och främst skulle få bli hel på insidan. Vad tänker du kring detta?
  4. Kan vi leva med tanken på att vi har en stor Gud där ingenting är omöjligt även om vi inte ser det vi önskar se?