Samtalsfrågor till predikan 31 mars 2019

  1. Hur tänker ni kring att så många människor mår så dåligt idag i Sverige trots att vi är så lyckliga? Kan det bero på en existentiell ohälsa, att vi inte har de åtta faktorer som WHO menar man bör ha för att klara livets svåra perioder – man har ett hopp, upplever harmoni, helhet, meningsfullhet, de som känner förundran, har andlig kontakt, personlig tro och lever i gemenskap?
  2. Vart går du med din tomhet, hunger, törst? Konsumtion, relationer, beroenden, resor eller går vi faktiskt till Jesus? Vad är det som gör att vi inte gör det ibland?
  3. Är Jesus som prinsesstårta eller dagligt bröd i ditt liv och i din familjs liv?
  4. Hur tänker du kring påståendet från Waldemar att vi lever i en tid då evangeliet är mer relevant än på mycket länge därför att det möter ett behov och längtan i folksjälen av existentiell ohälsa som inte har varit så tydligt innan? Precis som frikyrkoväckelsen på 1800-talet mötte ett behov hos en försupen och nedgången befolkning i Sverige.