Samtalsfrågor till predikan 28 maj 2019

Hur kan man lära sig att be? Vilka forum finns för det? Hur utvecklas vi i vårt böneliv i vår cellgrupp?

Har du haft perioder då det varit svårt att tillbe Gud? Hur kan man hitta attityden i bön som David beskriver i Psalm 13? En trotsig tillbedjan…

Hur tänker du om livets mening? Vad är den? Kan det vara som i Efesierbrevet 1:4 att stå inför Gud i Guds kärlek? I såna fall borde ju bön dra oss både närmare Gud och närmare meningen med livet… är det så tänker du? 

På vilket sätt använder du ”Vår fader” i ditt böneliv? Blir det mer som en inlärd ”ramsa” i gudstjänstsammanhang eller använder du den som bön eller som mall för din bön i vardagen, kanske tom dagligen? Vilka poänger finns med att be utifrån den bönen?