I söndagens predikan tittade vi närmare på hur vi kan leva ledda av Guds Ande – något som är A och O i livet som Jesus lärjungar.

Börja med att läsa texten som var hämtad från Apostlagärningarna 1:15-26 och välj sedan någon eller några av följande frågor för egen reflektion eller samtal i cellgruppen.

  • I texten ser vi ett mönster, en god princip, när det handlar om at vara ledd av Anden som handlar om att (i) börja i Bibeln (ii) rama in alternativen (iii) be till Gud (iv) och att följa Andens ledning och röst. Var brukar du börja när du söker Guds ledning? Varför är det vitkigt att börja med Ordet och varför behöver vi se upp så att vi inte börjar i det som är logiskt, rationellt, fakta eller åsikter?
  • Det finns en skillnad mellan att Anden bor i oss jämfört med att vi låter Anden regera i våra liv och leda oss. Så hur kan vi öva oss i att leva med vår inre GPS (läs Helig Ande) påslagen varje dag? Finns det något vi kan göra för att slå på den? Vad i våra liv gör att vi inte hör Andens röst?
  • Dela med dig av dina egna erfarenheter av att ha upplevt Guds Andes ledning. Berätta om något tillfälle när du på ett tydligt sätt upplevde att Gud ledde dig i en viss situation.

Avsluta med att be för varandra och de specifika situationer ni befinner er i där ni längtar efter Guds ledning!