Vad kan vara exempel på små saker i vardagen där vi kan fyllas av anden?

Har du varit med om något ”slutspel” med Anden. Hur var det?

Predikan använder bilden av att stanna under paraplyet för att fyllas av anden. Finns det andra liknelser?