5 Vanor som förvandlar mig, dig & Världen - Välsigna 

Frågor till predikan 29 september

 1. Har du några upplevelser att dela utifrån veckans utmaning att bjuda in människor till ditt bord, antigen hemma eller på lokal?
 2. Vad tänker du om detta citatet från Rikard Cruz, församlingsplanterare inom EFK i Helsingborg och författare till boken ”Middag med Jesus”. Kan du hålla med eller håller du inte alls med? Varför? Vilka fördelar kan det finnas att dela nattvarden ihop med en vanlig måltid? Vilka fördelar finns det att göra det i kyrkan i gudstjänsten? Läs och fundera tillsammans i gruppen utifrån söndagens predikan.
  Herrens måltid är en gemenskapsmåltid med Jesus i centrum och firas mest naturligt runt ett helt vanligt matbord i ett helt vanligt hem. I måltiden möts skratt och tårar, bus och allvar, glädje och smärta, vardag och fest och i allt detta påminner vi varandra om att Jesus är Herre över allt och att han vill prägla varje del av våra liv. Hela måltiden är Herrens måltid, oavsett om den består av pizza eller chili con carne, precis som hela våra liv tillhör Herren. Måltiden är en förbundsmåltid där vi tar emot det Jesus har gjort för oss och ger allt vi är och har till honom, varandra och det uppdrag han har gett oss. Måltiden har ingen tydlig förutbestämd ordning. Vilken familj vill att varje måltid ska ske på exakt samma sätt? Däremot finns det vanligt återkommande inslag som bibelläsning, bön, sång och samtal. När vi möts i måltiden är ingenting viktigare än det som sker i de olika människornas liv och det den helige Ande leder oss till. Det gör att varje måltid är levande, dynamisk och oförutsägbar och att den helige Ande får utrymme att mejsla fram bilden av Jesus i församlingen.
 3. Ett förslag på upplägg om ni vill dela nattvard i cellgruppen ihop med att ni käkar tillsammans.
  Samlas vid ett bord
  Be tillsammans för måltiden
  Läs en text ur bibeln om när Jesus delade bröd/vin
  Bryt ett bröd tillsammans precis som Jesus delade med lärjungarna
  Fortsätt ät eller fika tillsammans varvat med samtal om vad Jesus gör i era liv just nu
  Sjung lovsång tillsammans om ni vill och det funkar.
  Dela ett glas och eller bringade med druvjuice.
  Tacka Jesus för allt han gjort för oss.