5 Vanor som förvandlar mig, dig & Världen - Se sig som Sänd 

Frågor till predikan 3 November

  1. Läs Apg 9:10-19 tillsammans. Fundera på Ananias rädsla och om du kan känna igen dig i den? Vad är det som gör att han ändå vågar gå till Raka Gatan tror du? Vad förändras inom Ananias mellan att han hör tilltalet och att han möter Saul?
  2. Skulle det göra någon skillnad tror du om du går till jobbet sam vanligt på dagarna och om du går till jobbet och tänker tanken att jag är sänd av Gud till mina kollegor och min arbetsplats? Vilka skillnader så fall?
  3. Be konkret för varandras geografiska och sociala platser ni lever era liv på, er bostad, grannar, jobb, studier, dagverksamhet, vänner, kollegor.