5 Vanor som förvanldar mig, dig & Världen - Välsigna

Frågor till predikan 8 september

Lyssna till predikan under podcast eller se en kort sammanfattning av temat från Micheal Frost här. 

Surprise The World – The 5 Habits of Highly Missional People – #1 Bless from Crossover Australia on Vimeo.

Hur tänker du att det skulle påverka vår församling om vi alla kom in i vanan att välsigna 3 personer varje vecka?

Vilka sätt att välsigna har du lättast eller svårast för, uppmuntrande ord, gåvor, handlingar eller att ge av din tid? Man kan jämföra med Kärlekens 5 språk av Gary Chapman som beskriver hur människor känner sig älskade, han har också med fysik beröring. Läs mer om språken här (https://www.battrerelationer.se/karlekens-fem-sprak/
 
På vilket sätt skulle du kunna ge din tid till människor omkring dig? Vad menade Waldemar i predikan med att det finns en dold potential av välsignelser i vår församling?
 
Skulle du våga fråga någon om att ge dig goda råd, andlig vägledning, vara mentor eller bara bolla livet på en promenad? Vad hindrar dig att fråga? Hur skulle du reagera om någon frågade dig? 
 
Dela med varandra i gruppen erfarenheter när ni välsignat någon i veckan.