Samtalsfrågor till “Andedop”

1. Vad är dina erfarenheter av ordet Andedop? Inga, goda, jobbiga, fantastiska, många? Dela i gruppen.
2. Tror du att det finns en rädsla av att öppna paket (illustrationen Walle tog) och ge Gud space i ditt liv? 
3. Brukar du be om att den Helige Ande ska fylla dig och omsluta dig dagligen? Varför eller varför inte? 
4. Anden kommer med liv poängterade Walle i predikan, på vilket sätt har du erfarenhet av det i ditt liv? .