Samtalsfrågor till “mirakel”

1. Tror du på mirakel och helande?
2. Vill du berätta om något som skett i ditt eget liv eller som du fått se hos andra?
3. Vågar du be för andra om helande? Hur hanterar du om det inte blir bönesvar som du hoppats och bett om? 
4. Hur tänker du om tron på att i himmelriket blir alla helt och fullt hela. Är det bara en undanflykt för att vi inte får se bönesvar här och nu eller är det ett hopp som bär dig?
5. Be tillsammans i gruppen för mirakel och helande.