Samtalsfrågor till “tungotal”

1. Vad är dina erfarenheter av Tungotal? Vad väcker det i dig? Glädje? Stabilitet? Trygghet? Rädsla? Obehag? Utanförskapskänsla?
2. Om du ber i tungotal, hur började du med det? Var det en process eller kom talet på en gång som ett helt språk?
3. Har du erfarit eller hört någon det vet om som fått tala på ett befintligt språk som de inte alls kan? 
4. Har du erfarit själv eller hört tungotal med uttydning? Vad tänker du om denna gåva som paulus talar om? Vad är poängen tror du med att tilltal från Gud så att säga sker i två steg? Stärker det trovärdighet att det är från Gud eller försvagar det den?
5. Hur prövar man tungotal med uttydning?