Samtalsfrågor till “Andens frukt del 1 – Ödmjukhet”

  1. “Andens Frukt handlar inte om vad du gör för Gud, det handlar om vad Gud gör i dig!” Vad är skillnaden?
  2. Kan man och i så fall hur växa i Andens frukt? 
  3. Vad är en ödmjuk och mild person för dig? Känner du någon som exempel? Varför just han/hon?
  4. Har du varit med i något sammanhang när ödmjukheten saknats och ”raset blivit stort”?
  5. På vilka sätt kan du se frestelsen till högmod i ditt eget liv? Dela om ni vill med varandra.
  6. Hur skulle det påverka vår församling tror du om vi alla växte lite i ödmjukhet och mildhet?