Samtalsfrågor till “Andens frukt del 2 – självbehärskning”

  1. Ibland ger vi rådet till den person som har svårt med självbehärskning att ”räkna till tio” för att lugna ner sig. Ett ännu bättre sätt för oss som kristna, när vi håller på att tappa vårt tålamod, är helt enkelt att räkna upp Andens frukt inom oss. Lär er i gruppen att räkna upp de nio frukterna som nämns i Gal 5:22-23 och prova att använda detta nästa gång ni håller på att förlora självbehärskningen.
  2. På vilka områden i livet är det svårt att ha självbehärskning?
  3. Finns det områden där du gett upp modet? Vad kan i så fall 2 Tim 1:7 säga till dig?
  4. Hur kan vi mogen och växa i självbehärskning? Mer av Guds Ande i våra liv är en ledtråd, men kan vi också ta hjälp av människor omkring oss? Och i så fall hur gör vi det? Ge exempel.