Samtalsfrågor till “Andens frukt del 5 – Tålamod”

  1. Vi kan i Bibeln läsa flera exempel på Jesu tålamod med människor. Mötet med den samaritiska kvinnan ledde till att inte bara kvinnan blev upprättad och kom till tro, utan också många fler i staden. Har du själv varit med om eller hört talas om en situation som på ett liknande sätt, när någon visat tålamod, gett positiva följder? Stort som smått.
  2. Läs om Simeon i Luk 2:22-40 och diskutera vad vi kan lära av honom vad det gäller att ha tålamod att vänta in Guds tajming och svar i våra liv.
  3. Vilka ”svåra och provocerande situationer” skulle du vilja ha mer tålamod att ”lugnt kunna hantera”? Dela gärna.
  4. Läs Jak 5:7-11 och försök att utifrån den texten tillsammans*, med egna ord, formulera något tröstande och uppmuntrande att säga till någon som upplever en svår situation. För enkelhetens skull, bestäm vilken svår situation den fiktiva personen befinner sig i.
    (*ett sätt skulle kunna vara att var och en skriver ner var sitt ”tal” och sedan delar det med varandra.)