Samtalsfrågor till Andens gåvor del 1

  1. Vad är din erfarenhet av den Helige Ande och ”öppna paketet” som Waldemar pratade om? Får du positiva eller negativa vibbar av uttrycken ”Bli fylld av Anden” eller ”Andedöpt”? 
  2. Vad är din erfarenhet av Andens Gåvor människor du mött? Har det satt ljuset på Jesus eller på människor själva? 
  3. Är vissa gåvor andligare än andra tycker du? Vilka är i så fall andligare?