Samtalsfrågor till Andens gåvor del 2

1. Har du kunskap om Andens Gåvor? 1 Kor 12:1

2. Vilka gåvor tror du Gud lagt ner i dig? (Ur boken “Gåvornas 3 färger” av C Schwartz)

Konstnärlighet
Hantverk
Givmildhet
Gästfrihet
Kunskap
Barmhärtighet
Musik
Organisation
Självvald fattigdom
Vishet
Apostel
Själavård
Evangelisation
Hjälpsamhet
Ledarskap
Mission
Tjänande
Herde
Leva i celibat
Undervisning
Befrielse
Urskiljning
Tro
Helande
Tolkning av tungotal
Under & tecken
Bön
Profetia
Lida för sin tro
Tungotal

3. Är gästfrihet något du går igång på eller känns det lite jobbigt?

4. Har du mött människor som du tror har Andens Gåva av Gästfrihet?