Samtalsfrågor till Andens gåvor del 3

1. På vilket sätt hjälper Andens Gåvor oss att lära känna Gud mer och växa i tro och Gudsrelation? (UPPÅT)

2. På vilket sätt växer och fördjupas vår församlingsgemenskap och vara relationer när vi lever och använde de Andens Gåvor Gud gett oss? (INÅT)

3. Har du mött människor som fungerat i Andens Gåvor med brustit i kärlek? Vad blev frukten? (1 Kor 13)

4. På vilket sätt kan Andens Gåvor få vara i funktion i din vardag på ett missionerat sätt? (UTÅT)

5. Har du mött någon i vår församling eller annanstans som du tror har tjänandets gåva? Hur märkte du det?