Samtalsfrågor till Andens gåvor del 4

  1. Har du själv haft en upplevelse av att Gud på ett tydligt sätt gripit in i din vardag och liv? Hur reagerade du på det?
  2. Har du haft någon upplevelse där Gud inte svarade som du tänkt? Hur reagerade du på det?
  3. Mattias nämner fyra allmänna reaktioner angående det övernaturliga ingripandet. Var någonstans hittar du dig i dem och varför tror du att du reagerar så?
  4. Vilka personliga utmaningar ser du till att utvecklas i att få uppleva tydliga ingripande mer? Hur ser utmaningen ut för kyrkan i stort?