Samtalsfrågor till Andens gåvor del 5

  1.  Waldemar predikade om att akta sig för jämförelsens förbannelse och att våga testa? Kan du känna igen dig på något sätt i detta och i så fall hur?
  2. Gåvoprojecering var ett utrycks som nämndes i predikan. Har du egen erfarenhet av det, antingen blivit utsatt för andras frustration eller upptäckt att du själv förväntar dig att andra ska fungera på samma sätt som du och brinna för samma saker och projicerat din besvikelse på dem?
  3. Finns eller har det funnits jättar i ditt liv som hindrat dig från att blomma i de Andens Gåvor Gud lagt ner i dig?
  4. Predikan avslutades med en uppmuntran att precis som David använde det som var honom givet så ska vi använda det som är oss givet, att vara goda förvaltare av de de Andens Gåvor som Gud lagt i våra liv. Fundera på ett sätt som du kan växa i att använda det som är dig givet och dela det med de andra i gruppen.