Samtalsfrågor till “Andliga Discipliner – Äktenskap”

1. På vilket sätt kan en församling vara en del av de äktenskap som finns i gemenskapen? Vad tror du om äktenskapsmentorer, äktenskapskurs, parstödjare, större öppenhet med äktenskapets skönhet och strul i cellgrupperna?

2. Kan församlingen vara en resurs för samhället på området vigsel / äktenskap / parrelationer?

3. Har du någon gång tänkt tanken att gifta par är ”lite mer värda” än ensamstående? Varför kommer såna tankar in i en församling? Vad gör vi i så fall för att bli fria från dem?

4. Var tar du/ni vägen om du/ni har strul eller bara tomhet i ert äktenskap? Vem delar du/ni era känslor och tankar med? 

5. Hur skulle du argumentera inför dina barn eller vänner om varför äktenskap är en bättre samlevnadsform för kristna än sambo?

6. Vad gör man som kristen när man brottas med sin sexualitet?

7. Hur tänker ni kring vigsel för homosexuella inom EFK? Resurs för detta samtal om ni vill ha det finns på https://www.efk.se/forsamlingar/material-och-resurser/samkonade-relationer.html