Samtalsfrågor till “Andliga Discipliner – Givande”

  1. Hur ser du på den bibliska förkunnelsen att pengar är / kan vara  en makt ? Tror du på detta, motivera ? Eller ser du pengar som något neutralt?
  2. Hur ser ni allmänt på givande idag?
  3. Existerar tanken hos dig i vardagen att Gud äger allt och att du är förvaltare av Guds egendom, då du går på Ica, Elins Esplanad, Toveks bil, etc?
  4. Planerar du idag ditt givande?
  5. Hur resonerar du kring givandet och vart det ska gå?
  6. Vad kan det innebära att Gud välsignar en glad givare?