Samtalsfrågor till “Andliga Discipliner – Nattvarden”

  1. Är det någon i gruppen som har ett vittnesbörd om ett Gudsmöte i samband med nattvarden?
  2. Att förlåta sina medmänniskor är viktigt när man ska fira nattvard. Hur vet man att man har förlåtit?
  3. Vi får göra: “det saliga bytet” när vi går fram för att ta nattvard. (Lämna mitt sämsta för att gå därifrån med Jesus bästa.) Kan ni komma på exempel på dåliga saker vi får lämna och bra saker vi får istället? (Tex. synd-förlåtelse )