Samtalsfrågor till “BÖN”

1. Bön är ju att medvetet vara närvarande i Guds närvaro. Och Jesus säger: ”När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda.” (Matt 6:6)
Vad hjälper dig att söka Guds närvaro i det fördolda och vara i hans närvaro?
Vilka svårigheter kan man uppleva? Och hur kan man övervinna svårigheterna?

2. Om vi praktiserar fastetiden, hur kan man använda fastetiden som en övningstid i bön?

3. Vad har tystnaden för plats i våra gudstjänster? Är tystnaden pinsam eller berikande?

4. Två sätt att leva: Att själv försöka ha så mycket kontroll över livet som möjligt eller att våga tro att Gud har det.
Vad hjälper dig att våga tro att Gud har det?

5. Varför tror du att Jesus väljer att särskilt kommentera bönen om förlåtelse i Herrens bön?