Samtalsfrågor till “fyra varningar”

1. Vad innebär den smala vägen tänker du? Tänker ni samma i gruppen?  
2. Vad är en falsk profet som Jesus pratar om och varnar för? Och vad tänker ni om de tre kontrollpunkter som Waldemar tog upp, frihet, prövning mot Guds ord och den goda frukten? Är det svårt at pröva budskap? Hur länge måste man vänta innan man kan urskilja om frukt är god eller dålig? 
3. Vad innebär det att bygga sitt hus på berg? Att både höra men också göra…