Samtalsfrågor till “salighet”

Vad gör du av fastan? Drar du dig undan något? (upp på berget) Söker du Jesus närhet på något särskilt sätt? (sitta vid hans fötter)

Hur relaterar du till de 8 saligprisningarna? Har du tänkt på dem innan och vad de kan betyda i ditt liv idag? Finns det någon av dem som utmanar dig mer eller berör dig mer än de andra? Varför?

När känner du dig lycklig? Vad är lycka? Vad finns det i ordet salighet som är mer än bara subjektiv lycka?