Samtalsfrågor till “Att Se Klart”

1. Hur kan vi prata med varandra om våra brister utan att bli dömande?
2. Hur får man förtroende att prata om sånt?
3. Andens frukter växer fram i en gemenskap som följer Jesus, fundera över hur det ser ut när frukterna blir synliga. (Gal 5:22-23: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning)