predikoserie om Bergspredikan i skogsrokyrkan fastan 2023

PREDIKOSERIE OM BERGSPREDIKAN UNDER FASTN 2023

Under fastans sex söndagar så kommer vi predika från Bergspredikan i Matteusevangeliet kapitel 5-7. Samtidigt så kommer det finnas en Bibellläsningsplan att tillgå om du vill läsa Bergspredikan och även påskens texter i påsk. Den börjar på torsdag 23 februari, dagen efter Askonsdagen, och slutar på påskdagen 9 april. Häng med i bibelläsning och gudstjänster. 

predikoserie om Bergspredikan i skogsrokyrkan fastan 2023