Tillsammas i glädje, frid & hopp 2022

Årets bönekort 2022 visar en bild på två pusselbitar som håller på att pusslas sammans igen. Känslan är att vi är där, vi behöver pusslas samman som gemenskap och församling igen efter två år med pandemi. I glädje, frid och hopp som det står i Rom 15:13. Samtidigt längtar vi så klart efter att få se människor hitta Jesustron i olika åldrar och få vara en församling där människor känner sig hemma och vill vara med. Vi vill vara med och ge helande och hopp från Jesus till Södra Ryd, Skövde och utöver Sverige och världen. Vi ger inte upp!