Samtalsfrågor till “Laodikeia”

  1. Kyrkan var ljum säger Jesus. Metaforen är att församlingen inte påverkade sin omgivning. De gav inte någon uppfriskande svalka eller någon helande värme. I stället hade omgivningen påverkat församlingen så att den var ljum. Vilka risker ser du idag att vi missar att påverka vår omgivning och omgivningen istället påverkar oss?
  2. Det är ju ganska tydligt att de två församlingar som får mest kritik av Jesus, Sardes och Laodikeia också är de enda av församlingarna som inte möter någon förföljelse. “Vi klarar oss fint själva.” Finns detr kopplinbgar till kyrkan i Sverge? Till oss i Skogsrokyrkan?
  3. Trots att Jesus vill spy församlingen ur sin mun så verkar han ändå ge dem en ny chans. Är det alltid så att jesus ger både människor och församlingar nya chanser?
  4. Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar.” På vilket sätt tillrättarvisar och tuktar Jesus oss idag tänker du? Hur går det till?
  5. Nu avslutar vi serien om de sju breven. Vad tar du med dig mest från de olika breven till de olika församlingarna? Något som fastnat hos dig?  Som betytt något speciellt för dig? Talat in i ditt liv?