Samtalsfrågor till “Pergamon – kompromissa eller inte”

1. Jag vet var du bor, där satan har sin tron… Så säger Jersus till församlingen. Jesus vet exakt hur läget är i Pergamon, han känner staden, människorna, kulturen. Var skulle Jesus äga till oss? Hur ser det ut där vi bor utifrån Jesus perspektiv? På vilket sätt kan det vara en tröst för oss att Jesus vet var vi bor?

2. Vad kan riskerna vara för oss i vår kyrka och våra sammanhang att kompromissa med? Om man tänker på Nikaoliterna som nämns i brevet och hänvisningarna till Bileam. 

3. I Pergamon fanns många stora altaren, både till grekiska gudar och för att tillbe kejsaren. Vad tillber människor i vår tid och vår stad? Vad är vi omgivna av för altaren så att säga?

4. Vill du få lite inblick i Pergamon som finns flera filmklipp man kan se, bland annat detta “Where Satan Dwells