Samtalsfrågor till “Sardes”

  1. Hur tror du/ni att en församling ser ut, som tror att den lever men i själva verket är död?
  2. Vad innebär det att ”vakna upp”?
  3. Vad kan det vara för gärningar som inte räckte till eller saknades? Hur ändrar en kristen sin livstil?
  4. Beskriv en levande församling.

 Jag tror att efter en så pass allvarsam text som den om Sardesförsamlingen så är det nog väldigt viktigt att lägga mesta tiden på att prata om Uppgift nr 4. Helst att alla i gruppen får formulera något. /Mats