Samtalsfrågor till “Tyhatira”

1. Vilka sammanhang finns det i ditt liv där det finns risk att bheöva kompromissa med din tro? Som det var för församlingen i Thyaira med skråerna. 

2. Kan man skymta Isebels Ande idag på något sätt?

3. Vilket ansvar har församlingsledningen för att församlingen håller sig på rätt väg i tron? Hur mycket ansvar ska vi lägga på vår egen församlingsledning?