Samtalsfrågor till Den Superviktiga Bibeln

  1. Vad är dina erfarenheter från Filadelfia Knutby? Har du varit där själv? Kände du någon som fanns med? Kände du till någon? Hur blev det för dem i så fall och hur är det nu efteråt när församlingen lagts ner?
  2. Hur läser du Bibeln? När och var gör du det? I bokform eller appform? Vilka utmaningar har du i din bibelläsning? Ensam eller med partner / andra vänner? Bibelläsningsplan, tumvers eller bok för bok? Berätta för varandra i gruppen. OBS! Detta handlar inte om prestation eller tävling, var ärliga och berätta som det är, inte din idealbild. 
  3. Hur gör du för att förstå och tolka det du läser? Vad tar du hjälp av? Har du någon gång läst någon bra bok om Bibeln eller Bibelkommentar som du kan rekommendera till de andra i gruppen?
  4. Har du haft någon period i livet med mer Bibelläsning? Vad var det som gjorde att det fungerade bättre då tror du? Finns det steg du kan ta för att på nytt hitta in i mer Bibelläsning? Vilka steg i så fall?
  5. D.L. Moody som levde under förra århundradet påpekade att ”Bibeln inte har givits till oss för att öka vår kunskap . Den har givits till oss för att förvandla våra liv.” På vilket sätt har Bibeln förvandlat ditt liv?