På påskdagen läste vi Paulus ord till den första försmalingen i Korinth, en grupp människor som kämpade med sin tro och efterföljelse på olika sätt. Mycket hade kommit att konkurera med evangeliets budskap och i 1 Kor 15 summerar Paulus “det allra viktigaste” i det evangelium som han hade förkunnat. Paulus sätter ord på evangeliets tre centrala delar; att Jesus dog på korset för våra synder, att han begravdes och sedan uppstod från döden samt att han visade sig för sina efterföljare.

Börja med att läsa söndagens text (1 Kor 15:1-7) en eller ett par gånger. Samtala/reflektera sedan över någon eller några av följande frågor:

  • Hur skulle du med dina egna ord sätta ord på “det allra viktigaste” om någon frågade dig?
  • Paulus skriver om hur Jesus dog på korset för våra synder. Hur står det till med vår egen medvetenhet om synden i det egna livet? Har vi drabbats av insikten om korset? 
  • Hur kan vi som lever idag möta med den uppståndne Jesus i våran vardag?
  • Vem i din närhet ska du dela evangeliets “allra viktigaste” budskap med under kommande vecka?