Söndagens gudstjänst utgick från Lukas 15:1-10. Där läser vi två av Jesus liknelse som handlar om ett vilset får och ett borttappat mynt. I dessa båda liknelser blir det tydligt för oss att Jesus är den som söker efter oss och att han älskar oss syndare.

Börja med att först läsa texten (Lukas 15:1-10) någon eller några gånger.

1. Vad innebär det att Jesus är den Gode Herden? Ta gärna hjälp av till exempel Jesus ord i Johannes 10. Hur kan vi rent konkret och praktiskt låta honom vara herden i våra liv?

2. Vad gör det med dig att veta att Gud älskar dig “som om det bara fanns en av oss” (Augustinus)?

3. Som Jesus lärjungar älskar vi det Gud älskar. Han kom som en läkare för dom sjuka och för att söka upp det som var förlorat och vinna det för Gud. Lever vi som om vi älskar det Gud älskar?

4. Vem i ditt liv behöver höra att han/hon är älskad av Gud? Hur kan du dela det under denna veckan?