Samtalsfrågor till “Enheten i Kristus” Fil 1:27-2:11

  1. När är det lättast att kämpa sida vid sida för evangeliet tror du? När man har ett gemensamt mål utåt att dela evangeliet vidare till sin stad eller när målet är inåt internt att bygga en fantastisk församling? När blicken riktas utåt eller inåt?
  2. Om vi tänker att vi strider för evangeliet sida vid sida med alla andra kyrkor i Skövde också, vad är vårt unika bidrag? Vad är det i Skogsrokyrkan, vår gemenskap, som just vi ska ta vara på och som behövs som ett komplement till de andra kyrkorna?
  3. Hur kan vi hjälpa varandra att inte bara tänka på vårt eget bästa? Vilken roll kan er cellgrupp ha?
  4. Är det en centripetal kraft eller centrifugal kraft i ditt liv. Drivs du ut att dela evangeliet och vara Kristi kropp i Skövde och världen eller drivs du mer inåt in i kyrkan och tryggheten i sångerna och formerna och gemenskapen?
  5. På vilka sätt kan du eller din cellgrupp mer vara med och tjäna Varandra och tjäna Skövde och tjäna världen