Samtalsfrågor till Filipperbrevet 2 – Glädjen i tjänandet

1. När kan du känna enhet med andra kristna? Vad är det i en sån gemenskap som ger enhet?
2. Vad tycker du det innebär att uppriktigt bry sig och vad innebär det att leva äkta tycker du? (Timotheos)
3. Vilka är är ”dina systrar och bröder” som du delar ditt liv med? Vilka är ”Dina medarbetare” som du bygger församling med? Vilka är dina medkämpar som du kan gå till när livet krisar? Fundera och dela sen tillsammans om ni vill. Hur passar cellgruppen in i detta? (Epafroditos)
4. Finns det några delar av ditt liv tror du som du skulle kunna bli mer utgivande i? (Epafroditos)