Samtalsfrågor till Filipperbrevet 3 – Glädjen i tron

1. Finns det några yttre tecken idag som egentligen är helt oväsentliga för vem som är kristen eller inte, men som ändå ställs som krav ibland precis som omskärelsen gjorde för ”hundarna”?
2. Vad är det i våra liv som ofta hamnar i centrum i våra liv i stället för Jesus?
3. På vilket sätt tycker du att ditt kristna liv kan liknas vid ett lopp? 
4. Om du ser tillbaka på ditt liv, ditt lopp, kan du ge exempel när du känns som om Gud faktiskt hejat på dig? Var är du idag? Behöver ni be för varandra att Gud ska heja på er lite så ni närmar er Jesus lite mer?