Samtalsfrågor till Filipperbrevet – Glädjens grund

  1. Hur definierar du glädje? Vad innebär Glädjen i Gud för dig, hur märks den i ditt liv?
  2. Jämför du dig ofta med andra och vad ger det för konsekvenser? Fundera på vilket sätt Gud börjat ett gott verk i dig? Fil 1:6
  3. Brukar du be att din kärlek ständigt ska växa, eller flöda över? Vad kan den bönen leda till? Fil 1:9, Joh 15:12
  4. Dela med varandra om du någon gång upplevt stress av att inte kunna urskilja vad som är väsentligt i livet. Finns det något du kan behöva säga ”Än sen” till? Fil 1:10, 15-18
  5. Lever du med perspektivet av himlen närvarande i livets alla tankar & val? Vad skulle det göra med dig om du levde mer med himlen i en värld som så mycket handlar om här och nu? Fil 1:21-25