Gemensam Bön 1-2 januari 2022

Välkommen till ett gemensamt böneinitiativ från Immanuelskyrkan, Frälsningsarmen, Skogsrokyrkan och Elimkyrkan.

Som kyrkor behöver vi vara beredda på att våga gå nya vägar som öppnas för oss. Därför är det tid att söka Gud tillsammans. I den tid vi lever i får vi ställa frågorna: Vad bjuder Gud in oss till? Vilka möjligheter ger Jesus oss att verka i? Vad är vår roll i Guds rike i Skövde?

Vi vill vara ledda av Gud och behöver ta tid för att lyssna, fundera, be och söka.

Med stor glädje välkomnar vi dig att vara med i gemensam bön 1-2 januari 2022.

Här anmäler du dig, hittar den gemensamma böneväggen på nätet och får tips på hur du kan be!